• Gaudeix del teu temps lliure

    Camping La Sirena

Avís legal


I. Informació General
L'entitat titular del present lloc web és Camping La Sirena.

II. Objecte
La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de qualsevol usuari a la informació, activitats, productes i serveis diversos propis de l'empresa titular. L'accés a determinats apartats restringits pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals.
En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'usuari haurà de registrar facilitant tota la informació que se li sol · liciti, de forma actualitzada i real, amb la seguretat que serà tractada segons la legislació actual sobre política de privacitat.

III. Propietat Industrial i Intel · lectual
L'usuari es compromet a no utilitzar sense la corresponent autorització prèvia i expressa cap dels continguts que es posen a la seva disposició a la web.
Drets de propietat intel · lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel · lectual que tinguin caràcter patrimonial o d'explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d'ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel · lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

IV. Servei
L'empresa titular d'aquesta web es reserva el dret a interrompre el seu accés, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics , de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris.
En conseqüència, no està garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del web ni dels continguts i serveis que s'ofereixen, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc.

V. Responsabilitat
L'empresa titular no es fa responsable de l'exactitud, falta d'utilitat o adequació per a un ús específic dels continguts, serveis o productes oferts a la web. L'aplicabilitat de qualsevol dels aspectes continguts en aquesta web ha de consultar amb un especialista de l'àrea específica. En aquest sentit, la informació proporcionada en aquesta web està dirigida a complementar i no a substituir l'assessorament que en tot cas s'ha d'obtenir directament dels especialistes de l'empresa.
L'empresa titular no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació per la web, o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.

VI. Publicitat
Alguna de les parts del web podrà albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

VII. Privacitat i Protecció de Dades
Navegació anònima per la web: és el proveïdor de serveis que proporciona l'alberg i accés a la web l'únic que estant obligat per la llei, pot obtenir i conservar alguna de la següent informació sobre els visitants: el nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa, la data i hora d'accés al nostre web, el nombre de visitants diaris del web.
Navegació amb Cookies: Aquest lloc web no utilitza cap aplicació que permeti l'obtenció de dades personals sense el consentiment de l'afectat.
Dades personals: Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Càmping La Sirena informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat de l'empresa, amb les dades personals que poguessin facilitar en el moment de la seva inscripció com a usuari registrat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès.
Càmping La Sirena es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.
Així mateix li informem sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic info@camping-lasirena.com.

VIII. Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la present web, s'aplicarà la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).


Este sitio web fue creado utilizando la solución de código abierto PrestaShop™.